avaamon-logo-isotausta

Avaamo

Avaamo luo hyvinvointia palveluajattelulla ja avoimella innovaatiolla.

Avaamo auttaa yrityksiä päivittämään kilpailuetunsa ja luomaan lisäarvoa yhdessä asiakkaiden ja asiakkaiden asiakkaiden – koko arvoverkoston kanssa. Avaamo auttaa julkista sektoria saamaan aikaan enemmän vähemmällä ja rakentamaan laatupalveluja yhdessä kansalaisten ja yritysten kanssa.