Biografia

Jyrki-kuva Jyrki Koskinen

’Yli 30 vuotta toiminnan ja tietojenkäsittelyn kehittämistä ja johtamista paremman maailman puolesta’.

Minulla on vuosien kokemus liiketoimintastrategiatyöstä: sähköisen liiketoiminnan strategia ja muutoksen johtaminen, tietohallintostrategia, prosessien kehittäminen, hankehallinta, menetelmät ja laatu. Toimialakokemusta on kertynyt ICT -palveluista, kaupasta, telekommunikaatiosta, vakuutusalalta ja julkiselta sektorilta.

Työnantajiani matkan varrella ovat olleet IBM, jossa viimeksi vastasin pohjoismaisista yliopistosuhteista sekä yhteiskuntasuhteista Suomessa tavoitteena innovatiivinen palveluyhteiskunta, avoin tietoyhteiskunta sekä huomispäivän osaamisyhteiskunta. Olin PriceWaterhouseCoopers:lla liikkeenjohdon konsulttina ja sitä ennen Keskolla, jossa perustin ja johdin  käyttötavararyhmän tietohallintoa.  Anttilassa vastasin liiketoiminnan kehittämisestä, strategiatyöstä ja tietohallinnosta.  Mieluisin tehtävä oli NetAnttilan perustaminen vuonna 1996  ja sen kehittäminen menestyväksi verkkokauppakonseptiksi. Anttilaa ennen työantajiani olivat Tieto, VTT ja Nokia.

Valmistuin filosofian maisteriksi Turun Yliopistosta vuonna 1979 pääaineena tietojenkäsittelyoppi, sovellettu matematiikka ja taloustiede. Pro gradu -työni aihe oli systeemityön menetelmät ja systeemialgebra. Olin opiskelun ohella myös assistenttina ja matemaatikkona tietojenkäsittelytieteen laitoksella. Suoritin  JOKO –täydennyskoulutusohjelman vuonna 1997-1998 Helsingin Kauppakorkeakoulussa.

Olen toiminut hallituksen tietoyhteiskunta- ja innovaatiostrategiatyöryhmissä mm Liikenne- ja viestintäministeriön Älykäs Suomi ja Big Data -ohjelmissa sekä Tieto- ja viestintätekniikka koulun arjessa -ohjelmassa. Olen ollut  COSSn, Center of Open Source Solutions –järjestön aktivisti sen perustamisesta alkaen.  Olen vetänyt perustamaani COSSn julkisen sektorin työryhmää vuodesta 2006 tuloksena mm Avoin koulu –liiketoimintakonsepti sekä Avoin kunta –tarjooma. Olen toiminut vuodesta 2015 alkaen Fuugin säätiön hallituksen jäsenenä. Fuug on Suomen UNIX -käyttäjien yhdistys.

Olen Aalto Service Factoryn business advisor boardin jäsen sekä Finnish Service Alliance -yhdistyksen hallituksen jäsen.  IBM -vuosina 2012-2015 olin Opetushallituksen Digitaalisen oppimisen –neuvottelukunnan jäsen sekä Tekesin rahoittaman OPTEK – opetusteknologian tutkimushankkeen johtoryhmän puheenjohtaja  2010-2011.

Käyn mielelläni luennoimassa ja puhumassa alan tilaisuuksissa. Esimerkkinä avoimen innovaation konferenssit IFKAD 2011 ja 2013 ja palveluinnovaatioiden IPSIM 2013.  Olen julkaissut tieteellisiä artikkeleja ’Modern Corporate Social Responsibility as part of company’s business strategy’ /IFKAD 2013 sekä kaksi tietotekniikka koulun arjessa -artikkelia osana OPTEK –tutkimusraporttia.  Olin työryhmän jäsenenä kirjoittamassa julkaisua ’Unleashing the potential of Big Data’ saman nimisessä konferenssissa Sorbonnessa vuonna 2013.